Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.

Vergoedingen en eigen risico

Vergoedingen & eigen risico

In ons land is er een verplichte basiszorgverzekering met een wettelijk eigen risico. In 2022 is dat € 385,-. Het is daarnaast mogelijk om vrijwillig een aanvullende (tandarts)verzekering af te sluiten voor de zorg die niet vergoed wordt door de basisverzekering. Voor vergoeding van prothetische zorg gelden de volgende algemene regels:

Volledige prothese boven, onder of boven & onder

 • De vergoeding vanuit de basisverzekering is 75% van de totale kosten.
 • De eigen bijdrage is 25% van de totale kosten. Afhankelijk van de aanvullende verzekering kan de eigen bijdrage deels of geheel vergoed worden. Zie de opmerking over het eigen risico hieronder!

Overeenkomst met zorgverzekeraar CZ en VGZ

Een volledig prothese of klikgebit wordt vrijwel altijd vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de wettelijke eigen bijdrage en of uw zorgverlener een gecontracteerde zorgaanbieder is. Mondzorg Brabant heeft een overeenkomst afgesloten met CZ en VGZ. Het voordeel hiervan is dat de vergoeding hoger kan uitvallen dan wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat.

Reparaties en rebasing van een volledige prothese

Volledige prothese op implantaten

 • Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering is een machtiging van de zorgverzekeraar nodig*. Is de machtiging afgegeven, dan is er een vergoeding vanuit de basisverzekering, met een eigen bijdrage.
 • De eigen bijdrage voor een volledige onderprothese op implantaten is 10%.
 • De eigen bijdrage voor een volledige bovenprothese op implantaten is 8%.
 • Wanneer een normale bovenprothese tegelijk gemaakt wordt met een implantaatgedragen onderprothese, is er een samengestelde eigen bijdrage van respectievelijk 17% en 10%.
 • Wanneer een normale onderprothese tegelijk gemaakt wordt met een implantaatgedragen bovenprothese, is er een samengestelde eigen bijdrage van respectievelijk 17% en 8%.
 • De eigen bijdrage kan deels of geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van de gekozen verzekering. Zie de opmerking over het eigen risico hieronder!

 

Reparatie en rebasing van een implantaatgedragen prothese

 • Voor een reparatie en een rebasing van een implantaatgedragen prothese is een machtiging van de zorgverzekeraar nodig. Is de machtiging afgegeven, dan is er een vergoeding vanuit de basisverzekering.
 • De eigen bijdrage voor een reparatie en een rebasing is 10%. Zie de opmerking over het eigen risico hieronder!

 

 

Kosten implantologie

 • De vergoeding vanuit de basisverzekering voor het vooronderzoek, de röntgenfoto en de plaatsing van implantaten voor een prothese op implantaten is 100%. Zie de opmerking over het eigen risico hieronder!
 • Het eigen risico wordt mogelijk twee maal belast, in het geval dat het implanteren en plaatsen van de prothese op implantaten plaatsvindt in twee achtereenvolgende kalenderjaren.
 • Mocht de plaatsing van de implantaten uiteindelijk niet doorgaan, dan dient de patiënt de kosten van het consult en de foto’s te betalen. Die kosten worden in dat geval dus niet vergoed door de basisverzekering.

 

 

Partiële prothese en frameprothese

 • De kosten van een partiële prothese of frameprothese worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar kunnen wel deels of geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van de gekozen verzekering.
 • De kosten van een reparatie en rebasing van een partiële prothese of frameprothese kunnen deels of geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van de gekozen verzekering.

 

Opmerkingen over het eigen risico

In 2023 is het eigen risico € 385,-. Bij alle bovengenoemde vergoedingen voor tandprothetische zorg vanuit de basisverzekering worden die ten laste gelegd van het eigen risico. Het verplichte eigen risico kan bovendien vrijwillig worden verhoogd.

* Mogelijk heeft de tandprotheticus een contract afgesloten met uw zorgverzekeraar. Vaak is bij de onderhandelingen ook een afspraak gemaakt over ‘machtigingsvrij werken’. Dat betekent dat de patiënt geen machtiging hoeft aan te vragen voor een vergoeding. Het is verstandig om de vergoeding vanuit de basisverzekering en eventueel aanvullende verzekering op te vragen bij de verzekeraar als u de offerte voor de behandeling heeft. Deze offerte is verplicht voor behandelingen die meer dan € 250,- kosten.